Apr 172009
 

Genmodificerede planter

Genmodificerede planter er blevet så udbredt i USA at man nu regner med at 70% af fødevarerne i USA indeholder GMOer. I USA er der nemlig ikke krav om at de mærkes som GMOer. GMOer er bestemt ikke uden problemer. Nogle af de rapporterede bivirkninger er:

  • 5 gange større dødelighed, lavere fødselsvægt og manglende forplantningsevne hos unger fra rotter, der fik GM-soja.
  • Skadede sædceller hos han-mus, der blev fodret med GM-soja.
  • DNA-forandringer hos fostre fra mus fodret med GM-soja.
  • Sterilitets- og frugtbarhedsproblemer hos grise og køer, der fik GM-majs.
  • Frugtbarhedsproblemer, aborter, for tidlig fødsel, død og andre sundhedsproblemer hos kvæg fodret med GM-bomuldsfrø i Indien.

Er man i USA, kan man dog alligevel finde ud af om en fødevare indeholder GMOer. Hvis den indeholder GMOer, så vil det 5-cifrede varenummer begynde med tallet 8.

Kilde: Dr. Mercola

Heldigvis bruges GMOer normalt ikke i fødevarer til mennesker i EU. De skal nemlig mærkes, og de fleste forbrugere er fornuftige nok til ikke at købe fødevarer mærket som GMO. Vi kan fortsætte med at holde GMOer ude ved ikke at købe dem. Dog er der ikke krav om mærkning af kød og mælkeprodukter fra dyr, der er fodret med GMOer. Importeret GM-soja er meget udbredt som fodermiddel, også i Danmark, så der er stor sandsynlighed for at kød kommer fra dyr fodret med GM-soja. Det kan som regel undgås ved at købe økologisk.

Danmark har lavt pesticidforbrug

En ny opgørelse fra et EU-projekt viser at Danmark har et meget lavt forbrug af pesticider sammenlignet med Storbritannien, Frankrig og Tyskland. Det danske forbrug pr. hektar er ca. det halve af forbruget i Tyskland og Frankrig og hele 3 gange lavere end i Storbritannien. Særlig bemærkelsesværdigt er forbruget af de problematiske stråforkorter-midler, der er 4 – 6 gange lavere i Danmark end i de 3 andre nævnte lande. Køber man dansk producerede fødevarer, må man derfor forvente at risikoen for pesticidrester er minimal.

Forbruget af pesticider kan sagtens reduceres yderligere. Med godt landmandsskab er stråforkorter til korn overflødigt. Robotter til lugning af ukrudt er under udvikling og vil i nær fremtid kunne hjælpe til at reducere forbruget af ukrudtsmidler.

Kilde: Landbrugsavisen 10-04-2009